《DOTA2》7.20超大版本更新上线:大量装备英雄改动

《DOTA2》官方正式发布了7.20超大版本更新!本次更新从英雄、装备、地图、经验获取方式等各方面对游戏进行了大量的改动,主要包括:

1. 反补不再提供25%经验,而是向反补方提供20%的金钱奖励。
2. 地图重做,堆叠野怪的奖励金钱从25%上升到35%,非远古野怪额外增加5%。白天黑夜的轮换时间增加到5分钟。
3. 护甲机制重做,相同的护甲量将比原来提供更高的物理抗性。
4. 重做魔法生命恢复公式,现在不再使恢复数值按百分比提升。
5. 缠绕不再能打断施法动作。
6. 大量装备和英雄改动。

 

立刻储值《DOTA2》,更多精彩等你体验!

[table]

DOTA2
(中服)

[/table]

[table]

Steam Wallet Codes
(Global)
Steam Wallet Codes
(AU)
Steam Wallet Codes
(BR)
Steam Wallet Codes
(CA)
Steam Wallet Codes
(CO)
Steam Wallet Codes
(EU)


[/table]

[table]

Steam Wallet Codes
(HK)
Steam Wallet Codes
(ID)
Steam Wallet Codes
(JP)
Steam Wallet Codes
(KR)
Steam Wallet Codes
(MY)
Steam Wallet Codes
(PE)


[/table]

[table]

Steam Wallet Codes
(PH)
Steam Wallet Codes
(SG)
Steam Wallet Codes
(TH)
Steam Wallet Codes
(TR)
Steam Wallet Codes
(TW)
Steam Wallet Codes
(UA)


[/table]

[table]

Steam Wallet Codes
(UK)
Steam Wallet Codes
(US)
Steam Wallet Codes
(VN)
Steam Wallet Codes
(ZA)
[/table]

 

护甲

护甲减伤公式更改为:(0.052 * 护甲)/(0.9+ 0.048 * 护甲)

一塔:17改为12
二塔:19改为14
三塔:19改为14
四塔:29改为21
近战兵营:18改为13
远程兵营:12改为9
遗迹:18改为13

 

英雄击杀的经验奖励

连杀将提供经验奖励,从200到1250;重做并简化了英雄击杀奖励经验系统,不再包括团队经验部分。

 

魔法和生命恢复

魔法恢复:每点智力现在提供0.05点/秒魔法恢复
魔法恢复:移除0.9点/秒基础魔法恢复
魔法恢复:根据公式的改变重新平衡了魔法恢复数值
生命恢复:每点力量现在提供0.09点/秒生命恢复
生命恢复:基础恢复数值减少1.5
生命恢复:根据公式的改变重新平衡了生命恢复数值

 

更多详情,请浏览:
《DOTA2》官方网址

相关链接:
DOTA2 (中服)
Dota 2 (Global)