Blade & Soul: Ra mắt Sự kiện Xúc Xắc Ma Thuật!

Thời gian sự kiện

Sự kiện Xúc Xắc Ma Thuật sẽ diễn ra từ 02.03 – 28.03.2022

Chi tiết sự kiện

Để tham dự sự kiện này, các Võ hiệp hãy đăng nhập vào LINK.
Sự kiện sẽ được chia làm 2 giai đoạn.
Trận Chiến Quyết Định
Thời gian sự kiện
Trận Chiến Quyết Định sẽ diễn ra từ 04.03 đến 19.03
Nhiệm Vụ
Để có thể nhận được Lượt Xúc Xắc và các phần thưởng khác, các Võ Hiệp hãy hoàn thành danh sách các nhiệm vụ xuất hiện bên dưới:

Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trên, các Võ Hiệp sẽ được Lượt Xúc Xắc và các phần thưởng tương ứng với từng nhiệm vụ.
Hành Trình Du Mục

Thời gian sự kiện

Hành Trình Du Mục sẽ diễn ra từ 08.03 đến 28.03

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của sự kiện lần này sẽ có 2 phần: Nhiệm vụ cố định và Nhiệm vụ ngẫu nhiên

Danh sách Nhiệm vụ cố định như sau:

Danh sách các Nhiệm vụ ngẫu nhiên như sau:

Đối với phần Nhiệm vụ ngẫu nhiên, các nhiệm vụ sẽ xuất ngẫu nhiên 3 trong 8 nhiệm vụ.

Tiến độ cá nhân

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các Võ Hiệp sẽ nhận được Lượt gieo Xúc Xắc tương ứng

Mỗi lần gieo Xúc Xắc, các Võ Hiệp sẽ đóng góp vào tiến độ cá nhân

Võ Hiệp sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng với các mốc gieo Xúc Xắc như sau:

Lưu ý

Các phần thưởng tương ứng với các nhiệm vụ sẽ chỉ nhận được tối đa 1 lần.

Các liên kết cần thiết

Các trường hợp cần hỗ trợ về vật phẩm và tài khoản, người chơi hãy gửi phiếu hỗ trợ tại trang: https://hotro.garena.vn/.

 

[table]

Garena Shells
500,000 VND (VN)
Discount Promo
Garena Shells
200,000 VND (VN)
Discount Promo
Garena Shells
100,000 VND (VN)
Discount Promo
Garena Shells
50,000 VND (VN)
Discount Promo
Garena Shells
20,000 VND (VN)
Discount Promo

[/table]

 

For more information, please visit: 
Blade & Soul Official Website (VN)

 

Social Media: Website / YouTube / Instagram / Facebook / Twitter / Pinterest / Weibo