Dotaer,你还有一个《Dota2》至宝没领取

《Dota2》不朽Ⅲ降临至遗迹战场,本次勇士令状中不朽饰品已全部更新完毕。在获得全新不朽饰品后,你当然要将自己的英雄装点一新,不过,剩余的不朽饰品你打算如何处理?赠送朋友,增进友情?轮回不朽,再开箱子?放在库存,留待观赏?这些都是极为有价值的不朽处理方法,不过请别忘记“边路商店”这一全新玩法。或许,在这里你能够收获一个可交易的随机至宝!

边路商店是本次第10届《Dota2》国际邀请赛勇士令状推出的特色玩法。每位Dotaer都可以通过三合一的自走棋玩法来合成更高阶英雄,售出高阶英雄后你将获得红宝石或蓝宝石奖励,这些宝石就是用来兑换奖励的关键筹码。你可以使用红宝石兑换获得:消耗品捆绑包、套装或珍藏(非不朽珍藏)、信使或是播音员,这些获取的奖励都是随机的。即你有可能换到一款萌萌的斑竹队长,也有可能获得一个造型奇异的人棍信使。

 

立刻行动起来,轮回你多出来的不朽饰品,获取至宝馈赠。

 

DOTA2 (PC) (中服)

[table]

完美一卡通
(中服)

[/table]

 


 

Dota 2 (Steam) (Global)

[table]

Steam Wallet Codes
(Global)
Steam Wallet Codes
(AE)
Steam Wallet Codes
(AU)
Steam Wallet Codes
(BR)
Steam Wallet Codes
(CA)
Steam Wallet Codes
(CO)


[/table]

[table]

Steam Wallet Codes
(EU)
Steam Wallet Codes
(HK)
Steam Wallet Codes
(ID)
Steam Wallet Codes
(IN)
Steam Wallet Codes
(JP)
Steam Wallet Codes
(KR)


[/table]

[table]

Steam Wallet Codes
(KW)
Steam Wallet Codes
(MY)
Steam Wallet Codes
(PE)
Steam Wallet Codes
(PH)
Steam Wallet Codes
(SA)
Steam Wallet Codes
(SG)


[/table]

[table]

Steam Wallet Codes
(TH)
Steam Wallet Codes
(TR)
Steam Wallet Codes
(TW)
Steam Wallet Codes
(UA)
Steam Wallet Codes
(UK)
Steam Wallet Codes
(VN)


[/table]

[table]

Steam Wallet Codes
(ZA)

[/table]

 

更多详情,请浏览:
《DOTA2》官方网址

相关链接:
DOTA2 (PC) (中服)
Dota 2 (Steam) (Global)