สั่งซื้อล่วงหน้าตอนนี้ Atomic Heart

ประวัติศาสตร์คู่ขนานยุค 1950 ของเกมเริ่มต้นขึ้นจากความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และนวัตกรรมอันล้ำยุคมากมายหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สอง โดยสังคมของโลกในเกมดูจะเป็นดั้งสังคมในอุดมคติที่มนุษยชาติพยายามไขว่คว้ามาแสนนาน เป็นสังคมที่เปี่ยมไปด้วยความสุขที่ถูกปกครองด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ มีเมืองในอุดมคติที่ปกคลุมไปด้วยพื้นที่สาธารณะสีเขียว ในขณะที่ความยุ่งยากของการดำเนินชีวิตประจำวันถูกจัดการโดยเครืื่องจักร ส่งผลให้มนุษย์ในสังคมมีอิสระพอจะใฝ่ฝันถึงดวงดาว ซึ่งทั้งหมดอาจกลายเป็นความจริงในอนาคตอันใกล้นี้ แต่เรามาลองสำรวจสิ่งที่โลกแห่งอุดมคติแห่งนี้ซุกซ่อนอยู่นี้ดีไหม? เป็นไปได้ไหมว่าโลกอันสมูรณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว? และสุดท้ายมันจะนำไปสู่จุดจบเช่นไร?

สั่งซื้อล่วงหน้าตอนนี้ Atomic Heart
ชำระเงินด้วย Truemoney Wallet

Atomic Heart


 

 

 

 

 

 

สื่อสังคม: Website / YouTube / Instagram / Facebook / Twitter / Pinterest / weibo