MyCard (MY) (SG):《汉家江湖》五月全新储值回馈活动

活动时间:2019.05.01 11:00 – 2019.05.31 23:59

活动期间内,选购指定面额MyCard 590点1490点2990点,并成功储值至《汉家江湖》游戏帐号内,即可获得额外好康虚宝回馈!

活动奖励:

MyCard 590点:祈福灵珠x1
MyCard 1490点:祈福灵珠x3
MyCard 2990点:祈福灵珠x8

 

立刻购买MyCard Points,畅玩《汉家江湖》吧!

[table]

MyCard Points
(MY/SEA)
MyCard Points
(SG)


[/table]

 

更多详情,请浏览:
《汉家江湖》官方网址
《汉家江湖》MyCard储值教学