MyCard (MY) (SG):《猫聊》限时点数回馈,最高25%

活动时间:2019/ 05/ 30 – 2019/ 06/ 30

活动内容:使用MyCard点数卡储值《猫聊》享超值回馈,充500返10%,充2000返25%。

 

立刻购买MyCard Points,畅玩《猫聊》吧!

[table]

MyCard Points
(MY/SEA)
MyCard Points
(SG)


[/table]

 

更多详情,请浏览:
《猫聊》Facebook粉丝页