MyCard (MY) (SG): 《悬崖底下大宝剑》储值大返利

活动日期: 2021/ 03/ 04 15: 00 ~ 2021/ 04/ 07 23: 59

文字武侠MUD-《悬崖底下大宝剑》强势登陆!我有一剑,剑气纵横三万里,一剑光耀十九洲,可排山,亦可倒海;天上剑仙三百万,遇我也需尽低眉,试问阁下能否与我一同行走江湖。活动期间,使用指定面额MyCard点数卡储值进《悬崖底下大宝剑》即可获得20%返利,限时返利请勿错过!

 

立刻储值《悬崖底下大宝剑》,获取返利吧!

[table]

MyCard Points
(MY/SEA)
MyCard Points
(SG)


[/table]

MyCard储值教学

 

更多详情,请浏览:
《悬崖底下大宝剑》官方网址
《悬崖底下大宝剑》Facebook页面