MyCard (MY) (SG): 《新仙侠:起源》虚宝回馈

活动期限: 即日起至2021年 4月 23日

凡在活动期间使用MyCard成功充值《新仙侠:起源》, 即可享有10%虚宝回馈!

 

立刻储值《新仙侠:起源》,获取虚宝回馈吧!

[table]

MyCard Points
(MY/SEA)
MyCard Points
(SG)


[/table]

MyCard储值教学

 

更多详情,请浏览:
《新仙侠:起源》官方网址