MyCard (MY) (SG): 《苍蓝誓约》储值回馈

活动时间:7月 15日 11:00 – 8月 31日 23:59

属于《苍蓝誓约》的暑假开始了!活动期间,指挥官购买MyCard指定面额点数并储值进《苍蓝誓约》,即可获得储值面额对应的虚宝回馈!

 

立刻储值《苍蓝誓约》,获取超值回馈吧!

[table]

MyCard Points
(MY/SEA)
MyCard Points
(SG)


[/table]

MyCard储值教学

 

更多详情,请浏览:
《苍蓝誓约》官方网址