MyCard (MY) (SG): 《荣耀远征》储值回馈

活动时间:2020年 5月 15日 00:00 – 6月 30日 23:59

活动期间,使用MyCard储值《荣耀远征》(Journey To Glory),最高享23%回馈,战鼓落下,无畏向前!

 

立刻储值《荣耀远征》,畅享储值回馈吧!

[table]

MyCard Points
(MY/SEA)
MyCard Points
(SG)


[/table]

MyCard储值教学

 

更多详情,请浏览:
《荣耀远征》官方网址