Sự kiện “Cửa Hàng Bất Tận” 丨Liên Minh Huyền Thoại

550

Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện “Cửa Hàng Bất Tận” sẽ diễn ra từ 10:00 07/02/2022 đến 23:59 13/02/2022.

Nội Dung Sự Kiện

1. Hệ thống sẽ đưa ra cho bạn 8 vật phẩm với mức giảm giá khác nhau.

• Các trang phục 120-180 RP sẽ chỉ có giá 120 RP trong sự kiện.

• Các trang phục 210-290 RP sẽ chỉ có giá 210 RP trong sự kiện.

• Các trang phục 310-396 RP sẽ chỉ có giá 310 RP trong sự kiện.

2. Bạn có thể dùng 5 RP để RESET. Khi đó, hệ thống sẽ đưa ra 8 vật phẩm mới với mức giảm giá mới.

3. Nếu muốn chắc chắn hơn, bạn có thể dùng 15 RP để VIP RESET. Có 2 loại VIP RESET:

• VIP RESET (ĐỒ): chắc chắn ra 8 vật phẩm mới có giá 310 RP trở lên. Mức giảm giá không bị reset.

• VIP RESET (GIÁ): chắc chắn ra 8 mức giảm giá mới từ 50% trở lên. Vật phẩm không bị reset.

4. Khi tổng số RP dùng để reset (cả thường và VIP) của bạn đạt mức nhất định, bạn sẽ nhận được ưu đãi tương ứng. Phần thưởng mốc chỉ nhận được duy nhất 1 lần.

• 70 RP: đồng giá 105 RP 1 trang phục 210-290 RP tự chọn.

• 140 RP: đồng giá 155 RP 1 trang phục 310-396 RP tự chọn.

• 200 RP: nhận ngẫu nhiên 1 trong 8 vật phẩm đang hiển thị trong sự kiện.

• Sau khi đạt mốc 200 RP, tiếp tục reset sẽ không được thêm phần thưởng mốc.

5. Nếu ra trang phục bạn đã sở hữu, 1 vật phẩm thay thế sẽ được hiển thị.

• Trang phục 120-180 RP: 2 Viên Pháo Hoa

• Trang phục 210-290 RP: 4 Viên Pháo Hoa

• Trang phục 310-396 RP: 5 Viên Pháo Hoa

• Trang phục 599 RP: 10 Viên Pháo Hoa

• Trang phục 799-999 RP: 15 Viên Pháo Hoa

Lưu Ý Sự Kiện

1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

2. Sự kiện dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

3. Các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.

4. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

5. Người chơi lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo biện pháp xử phạt do Liên Minh Huyền Thoại đưa ra, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Nội Dung Sự Kiện.

6. Nếu gặp lỗi hoặc vấn đề nào khác trong sự kiện. Vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.

7. Khi tham gia sự kiện, bạn đồng thời xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu rõ, và chấp thuận những gì ghi trong Thể Lệ của Sự Kiện.

 

 

[table]

Garena Shells (VN)

[/table]

 

Related Link:
Garena Shells (VN)

 

Social Media: Website / YouTube / Instagram / Facebook / Twitter / Pinterest / weibo