GENSHIN IMPACT: STORY TEASER เรื่องราวของ  – เหล่ายักษาเซียนผู้พิทักษ์ YAKSHAS: THE GUARDIAN ADEPTI

GENSHIN IMPACT: STORY TEASER เรื่องราวของ – เหล่ายักษาเซียนผู้พิทักษ์ YAKSHAS: THE GUARDIAN ADEPTI


GENSHIN IMPACT: STORY TEASER เรื่องราวของ – เหล่ายักษาเซียนผู้พิทักษ์ YAKSHAS: THE GUARDIAN ADEPTI

Alatus เป็นราชาปีกทองผู้พิชิตเหล่าอสูร ไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากที่ไหนหรืออยู่ที่ไหน เพียงฤดูใบไม้ผลิในช่วงเวลาแห่งการปล่อยโคมไฟนมัสการ ในเวลากลางคืนผู้คนอาจเห็นแสงที่กายยุนและประกาศว่า “ดูเถิด! ยักษาผู้แข็งแกร่งจะยุติการปกครองของเผ่าภูตทั้งมวล!” หรืออาจได้ยินเสียงเป่าขลุ่ยท่ามกลางบึงต้นกก แต่ไม่อาจพบว่ามีผู้ใดเป่าจึงประกาศว่า “จงฟัง! บัดนี้ ยักษาได้เรียกสหายเก่ามาที่บ้านเกิดของพวกเขาแล้ว”   อย่ารอช้า! เข้าร่วมกับ Genshin Impact กันได้แล้ววันนี้ !!!   PlayStation Network Card   iTunes Gift Card   Google Play Gift Card   For more Information: – Genshin Impact Official Homepage Additional Websites: – Genshin Impact (PS4) (Global) – Genshin Impact (IOS) (Global) – Genshin ..